دریچه دیواری دوقابه

اشتراک :
دریچه دیواری دوقابه


دریچه دیواری دوقابه

●   قاب از جنس آلومینیوم اکسترود شده.
●   اتصال تیغه‌های “V” شکل به قاب به صورت ثابت.