دریچه دیواری مشبک

اشتراک :
دریچه دیواری مشبک
دریچه دیواری مشبک


دریچه دیواری مشبک

●    قاب از جنس آلومینیوم اکسترود شده.
●    تیغه‌ها از جنس ورق آلومینیوم با فواصل12.5 میلیمتر قابل سفارش با زاویه 45 درجه.
   قاب دریچه مجهز به فوم به منظور هوابندی.

 

Model  : DR 40

 

Model  : DR 45