دریچه دیواری دو طرفه

اشتراک :
دریچه دیواری دو طرفه
دریچه دیواری دو طرفه


●    قاب و تیغه از جنس آلومینیوم اکسترود شده.
●    اتصال تیغه‌ها به قاب به وسیله پین و فنر.
●    قاب دریچه مجهز به فوم به منظور هوابندی.
●    قابلیت تنظیم هوا در سطوح افقی یا عمودی.
●    مجهز به دمپر از نوع موازی یا مخالف.
●    تنظیم دمپر با کلید مخفی یا کشویی.

 

Section with Damper

 

Size Selection Chart 50 - 500 CFM

 

Size Selection Chart 500 - 3500 CFM