دریچه سقفی چهارطرفه

اشتراک :
دریچه سقفی چهارطرفه


●   قاب و تیغه از جنس آلومینیوم اکسترود شده مقاوم در برابر زنگ‌زدگی.
●   اتصال تیغه‌ها به قاب به وسیله پین و فنر.
●   امکان برداشتن تیغه‌ها و دسترسی به دمپر.
●   اتصال دمپر به قاب با پرچ کاری.
●   قاب دریچه مجهز به فوم به منظور هوابندی.

 

 

 

دریچه سقفی چهارطرفه

 

 

 

 

Type D Engineering Data
TABLE 2
RECOMENDE NOISE CRETERIA