اخبار صنعتی

 01 آبان 1398   12:24
 0
 328
اشتراک :

شرکت دکت موفق به اخذ استاندارد های لازم در خصوص فیوز دمپر ضد حریق گردید ضمنا فیوزهای تولیدی مطابق استاندارد CE اروپا می باشند.